ÅRSMØDE DEN 11. oktober 2021

ÅRSMØDE DEN 11. oktober 2021

Endelig er der igen mulighed for at mødes til et spændende program, sessioner med kolleger fra andre medlemsvirksomheder, embedsfolk og politikere. Vi slutter vanen tro af med en god middag og et glas vin. Programmet i år har fokus på: Grønt valg til kommuner og regioner 2021

Tilmeld dig til mødet her


Program


14.15 – 14.30:  Ankomst og registrering


14.30 – 14.35: Velkomst ved Teknologisk Institut og Dansk Miljøteknologi


14.35 – 15.30: Grønt valg til kommuner og regioner 2021:
En række politikere præsenteres for tre centrale DMT ønsker, og der bydes op til debat og diskussion.
De inviterede politikere er (tbc): Sophie Hæstorp Andersen, overborgmesterkandidat i København (S), René Christensen, byrådsmedlem i Guldborgsund og medlem af folketinget (DF), Birgit Stenbak Hansen, borgmester i  Frederikshavn og formand for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg (S), Pernille Beckmann, borgmester i Greve (V), Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør (K), Heino Knudsen, formand for regionernes miljøudvalg (S).

      

 

 

 

 

 

 


15.30 – 15.45 Pause


15.45 – 17.15: Generalforsamling


17.15 – 17.45 Pause


17.45 – 18.45: Sessioner – de endelige temaer fastlægges efter tilmeldingsfristen

Session 1: Vandmiljøet, rene åer og søer – krav til opdaterede kommunale spildevandsplaner

Session 2: Sektorkoblinger via digitalisering i vandsektoren – status og politiske potentialer

Session 3: Klimahandlingsplan for landbruget – konsekvenser for miljøteknologiske virksomheder

Session 4: Rensning af drikkevand – nye teknologiske behov og løsninger

Session 5: Klimatilpasning – hvilke ønsker har vi til den kommende nationale klimatilpasningsstrategi?

Session 6: Nye nationale vandområdeplaner 2021-2027, herunder effektiv rensning for miljøfarlige stoffer

Session 7: Byspildevandsdirektivet – hvad betyder det for danske virksomheder?

Session 8: Reduktion af luftemissioner fra transport (skibe)

Session 9: Recirkulation af luft – næste skridt i arbejdet med at kvantificere potentialet for CO2- og energibesparelser forbundet med rensning og recirkulation af procesforurenet luft

Session 10: Jordforurening – udmøntning af politisk aftale om oprydning af giftgrunde

Session 11: Akvakultur – ønsker til ny national vækststrategi for landbaserede anlæg

Session 12: Miljøindsats i byerne, ren luft zoner

Session 13: Brug af TCO skal fremmes – vi inviterer til udveksling af cases og ideer til DMT indsats på området


18.45 – 19.15: Politisk tale ved finansminister Nicolai Wammen (S) (tbc)

Grøn erhvervspolitik efter corona


19.15 – 21.30: Middag