Arkiv

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

DMT har afgivet høringssvar vedr. vejledningsudkast til omkostningsbekendtgørelsen. Læse høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

Vejledningen om blødgøring af drikkevand skal fremme en energi- og klimarigtig vandsektor og øget drikkevandskvalitet. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en revideret bekendtgørelse om økonomisk regulering af vandselskaber. Der er tale om en mindre ændring af bekendtgørelsen, som er nødvendiggjort af den langsomme implementering af de to aftaler… Læs mere

Emissionsmålinger i danske farvande er centralt i forureningsbekæmpelsen af svovl

Emissionsmålinger i danske farvande er centralt i forureningsbekæmpelsen af svovl

DMT har afgivet høringssvar vedr. svovlbekendtgørelsen. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT opfordrer til, at ny klimatilpasningsvejledning indeholder klare anvisninger. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg. Læs høringssvaret her.

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

DMT har skrevet til miljøministeren og fødevareministeren med en opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur, som branchen kan bakke op om, og at der i de kommende vandområdeplaner tages højde for, at… Læs mere

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

Regeringen har offentliggjort udspillet "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling", der bl.a. fremlægger en række initiativer til reduktion af luftforurening. I DMT er vi overvejende positive overfor udspillet, men vi mener… Læs mere

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse udsendt af Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Vi finder, at de foreslåede ændringer på en række punkter desværre virker modsat den erklærende hensigt om… Læs mere