Arkiv

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg. Læs høringssvaret her.

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

DMT har skrevet til miljøministeren og fødevareministeren med en opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur, som branchen kan bakke op om, og at der i de kommende vandområdeplaner tages højde for, at… Læs mere

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

Regeringen har offentliggjort udspillet "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling", der bl.a. fremlægger en række initiativer til reduktion af luftforurening. I DMT er vi overvejende positive overfor udspillet, men vi mener… Læs mere

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse udsendt af Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Vi finder, at de foreslåede ændringer på en række punkter desværre virker modsat den erklærende hensigt om… Læs mere

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug