Vi mener

Klimaministerens svar på DMT henvendelse vedr. anvendelse af TCO i vandsektoren

Klimaministerens svar på DMT henvendelse vedr. anvendelse af TCO i vandsektoren

DMT har sammen med DI indsendt en fælles henvendelse til klima- og forsyningsministeren med en opfordring til, at der i forbindelse med den kommende ændring af vandsektorloven indsættes en bestemmelse om, at det for vandselskaber… Læs mere

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

DMT har skrevet til miljøministeren og fødevareministeren med en opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur, som branchen kan bakke op om, og at der i de kommende vandområdeplaner tages højde for, at… Læs mere

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

DMT kommentar til regeringens udspil for grønnere byer

Regeringen har offentliggjort udspillet "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling", der bl.a. fremlægger en række initiativer til reduktion af luftforurening. I DMT er vi overvejende positive overfor udspillet, men vi mener… Læs mere

Nyt medlem

Nyt medlem

Velkommen til Dansk Biokemi som nyt medlem af Dansk Miljøteknologi og Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering.

DMT i Vand & Jord om nye Vandplaner: Vi skal have ambitionerne tilbage

DMT i Vand & Jord om nye Vandplaner: Vi skal have ambitionerne tilbage

De næste vandplaner kan give dansk vandteknologi et boost, som vi så det med vandmiljøplanerne i 80’erne. Læs artiklen her.

Partnerskabets 3 ønsker til klimaforhandlinger

Partnerskabets 3 ønsker til klimaforhandlinger

Lige nu forhandles landbrugets bidrag til klimamålet. I udspil fra regeringen er der stort fokus på bioraffinering. Det hilser vi velkomment og har tre gode bæredygtige bud på, hvordan ambitioner kan blive til klimavenlig fremtid.… Læs mere

Det er forår, DMT ryster fjerene med nyt logo

Det er forår, DMT ryster fjerene med nyt logo

Vi kan i dag med stolthed præsentere Dansk Miljøteknologis nye logo.

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse udsendt af Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Vi finder, at de foreslåede ændringer på en række punkter desværre virker modsat den erklærende hensigt om… Læs mere